Yolanda van der Stelt, ouderenpastor in Houten, ontwikkelde een nieuwe werkvorm: tafelbibliodrama.

Soms is het voor mensen lastig om volledig in de fysieke vorm van Bibliodrama te kunnen stappen. Bijvoorbeeld voor ouderen die minder mobiel zijn, of mensen met geheugenproblemen of fysieke problemen. Ook psychische of geestelijke problematiek kan een rol spelen. Tafelbiblio is ontwikkeld om iedereen de mogelijkheid te bieden de meerwaarde van Bibliodrama te ervaren en ontdekken.
Het woord Tafelbiblio geeft al aan dat het zich rond de tafel afspeelt. Op de tafel ligt een speelveld waarop met krijt kan worden aangegeven in welke omgeving het Bijbelverhaal zicht afspeelt. Er kunnen namen opgeschreven worden en er kan bijvoorbeeld een richting worden aangegeven.
De gekozen rollen uit het Bijbelverhaal worden met behulp van houten poppetjes in verschillende maten uitgespeeld. Iedere speler speelt met 3 poppetjes van dezelfde kleur in verschillende maten (bijv. ik voel me klein, gewoon of juist heel groot). Daarbij is een naambordje in dezelfde kleur als de poppetjes waar de rol-naam opgeschreven wordt.

Tafelbiblio kan met ouderen worden gespeeld, maar ook met jongeren of kinderen. Met kinderen zou dat ook op de grond kunnen, waarbij eventueel extra poppetjes-sets kunnen worden toegevoegd.

Door het gebruik van de poppetjes is er wat meer afstand dan wanneer iemand fysiek in Bibliodrama stapt. Hierdoor is het mogelijk om dingen ‘te laten gebeuren’ die misschien niet zouden gebeuren wanneer je met lijf en leden in het spel zit. Het gaat om persoonlijke belevingen en ervaringen – je kunt ook spreken van mystagogie. Tafelbiblio is een manier om naar de Bijbelverhalen te kijken, waarbij de ontwikkeling van het symbolisch bewustzijn spelenderwijs haar waarde vindt op een diepe, intense, inspirerende én leuke manier.

Voor meer informatie: www.tafelbiblio.nl

Yolanda van der Stelt,
Ouderenpastor in Houten