Opleiding Begeleider Bibliodrama

Tweejarige opleiding
In het eerste jaar van de opleiding richten de deelnemers zich op de basisvaardigheden van het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van bibliodrama programma’s voor een specifieke doelgroep. Dit proces loopt in het tweede jaar door en stelt de deelnemers dan in de gelegenheid hun kennis, kunde en vaardigheden te verdiepen al naar gelang de context en de doelgroep waarbinnen zij bibliodrama willen geven. In beide jaren bekwamen de deelnemers zich in de twee onderscheiden benaderingen die aangeboden worden: De Pastoraal-Existentiële methode (PE) en de Lijfelijk Spelmatige methode (LS).

Voor wie?

De opleiding is toegankelijk voor pastores en kerkelijk werkers met een universitaire of HBO opleiding theologie, geestelijk verzorging of religiestudies.
De opleiding is bovendien toegankelijk voor hen die een andere academische of HBO opleiding hebben voltooid en voldoen aan de volgende criteria:
a) De kandidaat is voldoende vertrouwd met bijbelverhalen om bibliodrama te geven
b) De kandidaat kan contact maken met de religieuze dimensie van bijbelverhalen.
c) De kandidaat heeft ervaring met het spelen van bibliodrama.
d) De kandidaat beschikt over (zelf)reflectief vermogen.

Het eerste jaar

In het eerste jaar komen de deelnemers vijf x twee dagen bij elkaar om zich te bekwamen in de basisvaardigheden. De deelnemers geven minimaal 4 x per jaar bibliodrama in de eigen oefengroep.
Er worden intervisiegroepjes samengesteld, die in de tussenliggende maanden zelfstandig tweemaal bij elkaar komen om zich theorie eigen te maken over diverse aspecten van bibliodrama en spirituele ontwikkeling. Daarnaast bespreken zij hun opgedane praktijkervaringen met de oefengroep. De deelnemer geven wederom minimaal 4 x per jaar bibliodrama in de eigen oefengroep. In de loop van het eerste jaar vindt er een supervisiegesprek plaats en aan het einde een voortgangsgesprek.

5x 2 dagen (vrijdag en zaterdag)
2 intervisie bijeenkomsten
1 supervisiegesprek
1 voortgangsgesprek

Het tweede jaar

In het vervolgjaar komen de deelnemers één keer een tweedaagse bij elkaar en daarna nog drie keer een dag met een tussentijd van twee maanden. In die bijeenkomsten is er aandacht voor specifieke vormen van bibliodrama en voor specifieke wensen van deelnemers om hun bekwaamheid op een bepaald onderdeel te versterken. Het programma voor het tweede jaar houden we met opzet nog wat open. De inhoud ervan wordt afgestemd op de leer-vragen van de deelnemers die zijn ontstaan door het begeleiden van de oefengroepen. In de oefengroepen wordt ook dit jaar minimaal 4 x per jaar bibliodrama gegeven. .

1x 2 dagen
3x 1 dag, drie dagdelen

2 intervisiebijeenkomsten
1 supervisiegesprek
1 eindgesprek

Tweedaagsen en opdrachten

In iedere tweedaagse is er steeds een afwisseling van leren door doen en lijfelijk ervaren, én het reflecteren op de ambachtelijke en spirituele kanten van het ontwerpen, uitvoeren of begeleiden van een bibliodrama. En dat steeds gekoppeld aan een bepaalde groep in een bepaalde context.

Tussen iedere tweedaagse wordt gewerkt aan opdrachten om de ambachtelijke kant te versterken (bibliodrama ontwerpen), de begeleidingskant te versterken (bibliodrama uitvoeren in de leergroep en in een op te zetten oefengroep) en het duiden van ervaring in en door bibliodrama te versterken (spirituele reflectie, theologische reflectie).

Oefengroep

Na de eerste twee cursusblokjes formeren deelnemers een oefengroep in hun eigen werkomgeving en gaan zij kleine programma’s bibliodrama met die groep ontwerpen, uitvoeren en evalueren. De ervaringen van de deelnemers in hun oefengroep worden zowel in de intervisiebijeenkomsten besproken als in de drie tweedaagse cursusblokjes die nog volgen in jaar één en de tweedaagse van het tweede jaar.

Literatuurstudie en colleges

Het dialogische en spelmatige leerproces gedurende de tweejarige opleiding wordt gevoed en verdiept door persoonlijke literatuurstudie. De dialoog met de literatuur heeft zowel een plek in de persoonlijke studie, in de intervisiebijeenkomsten en in de bijeenkomsten met de gehele groep.

Aanmelding en intake

Aanmelding is mogelijk door
het invullen en verzenden van het intakeformulier.

De kosten van de intake bedragen € 50,-

Als de deelname aan de opleiding doorgaat, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het totaalbedrag.

Data opleiding 2024-2026

De data voor de 6e opleiding zijn:

Vrijdag 18 oktober/ Zaterdag 19 oktober 2024
Vrijdag 15 november/ Zaterdag 16 november 2024
Vrijdag 7 februari/ Zaterdag 8 februari 2025
Vrijdag 21 maart/ Zaterdag 22 maart 2025
Vrijdag 13 juni/ Zaterdag 14 juni 2025
Vrijdag 10 oktober/ Zaterdag 11 oktober 2025
Vrijdag 28 november 2025
Vrijdag 13 februari 2026
Vrijdag 17 april 2026

Op de vrijdagen word je vanaf 9:30 uur (inloop, 10 uur aanvang) verwacht, en loopt het programma (met de nodige pauzes) door tot 21 uur. Op de aansluitende zaterdag eindigt de lesdag om 16 uur.
Op de enkele lesdagen word je ook om 9:30 verwacht (inloop, 10 uur aanvang) en eindigt het programma om 17:30 uur (met aansluitend een maaltijd).

Lijkt het je leuk, mooi of waardevol om mee te doen, zie je nieuwe kansen voor ontmoeting en verdieping?
Wil je je nog opgeven voor deze 6e opleiding? Klik dan even hier om naar de toelatingsvoorwaarden te kijken en meld je aan.

Wil je meer weten dan je op de website kunt vinden? Of wil je alvast een intakegesprek om te kijken of de opleiding iets voor je is?Stuur dan een bericht naar info@centrumvoorbibliodrama.nl

Opleiding volgen?

Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.

Gegevens

Coördinatie en informatie:
Annemarie Roding
info@centrumvoorbibliodrama.nl

Postadres:
Centrum voor Bibliodrama
Oude Arnhemseweg 315
3705 BG Zeist

Bankrekening:
NL85 TRIO 0197 9283 66