Het Centrum voor Bibliodrama heeft een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van Yolanda van der Stelt. Wie is zij en wat zijn haar taken?

Even voorstellen
Vanaf januari 2021 volg ik Marian van Giezen op als Coördinator bij het Centrum voor Bibliodrama.
De kans is daardoor groot dat we elkaar via mail, telefoon of een keer tijdens een ‘Bibliodrama-weekend’ ontmoeten.

Mijn naam is Yolanda van der Stelt, ik ben getrouwd, heb 3 volwassen kinderen en ik ben sinds 10 jaar werkzaam als ouderenpastor bij een kerkelijke gemeente. Eerst in Culemborg en sinds anderhalf jaar bij de PGHouten. Daarnaast heb ik in die tijd een aantal jaren als Geestelijk verzorger op een locatie van ’s Heeren Loo gewerkt.

In 2016 ben ik begonnen met de opleiding tot professioneel Bibliodrama begeleider. Dat was 2 jaar lang een motiverende en energie gevende ontdekkingsreis waar ik met veel plezier op terug kijk. Tijdens mijn ‘oefengroepen’, waar mensen van 80-90 jaar meededen, bleken er enkele praktische problemen te zijn om volledig ‘in het spel’ te kunnen stappen: bijvoorbeeld vanwege evenwichtsproblemen, slecht gehoor en verminderde mobiliteit. Om die reden ben ik tijdens de opleiding begonnen met het ontwikkelen van Tafelbiblio.
Tafelbiblio geeft de mogelijkheid om, ongeacht leeftijd of beperking, in een Bijbelverhaal te stappen en via spel en interactie nog meer in de verhalen te kunnen verdiepen. En, net als bij Bibliodrama, te onderzoeken wat deze verhalen vandaag de dag voor ons (kunnen) betekenen. Tafelbiblio is dan ook geen vervanging van Bibliodrama maar een (mooie) aanvulling.

Ik vind het leuk om het stokje van coördinator van Marian over te nemen. Mijn ervaring is dat Bibliodrama veel kan betekenen voor mensen die je met Bibliodrama mag begeleiden én voor jezelf. Dat wil ik dan ook graag zo breed mogelijk uitdragen en ik verwacht dat de functie van coördinator daar een prachtige plek voor is.

Mijn taken als coördinator :
– voorlichting geven aan aspirant-deelnemers
– zorgdragen voor een vlot verloop van aanmelding en inschrijving
– contact onderhouden met docenten en cursisten over alle praktische zaken van opleiding en studiedagen

Bestuur, docenten en cursisten wensen haar veel plezier in haar nieuwe functie!