VERVULD

Het Centrum voor Bibliodrama zoekt een nieuwe coördinator.

Voor deze bureaufunctie hopen we op iemand die uit eigen ervaring enthousiast over het spelen van bibliodrama kan vertellen en schrijven.

De coördinator/ medewerker
– geeft voorlichting aan aspirant-deelnemers
– draagt zorg voor een vlot verloop van aanmelding en inschrijving
– onderhoudt contact met docenten en cursisten over alle praktische zaken van opleiding en studiedagen
– heeft een vlotte pen en zorgt inhoudelijk voor het bijhouden van de website (technische kennis van webbeheer geen vereiste, er is een webmaster)
– verzorgt in samenwerking met het bestuur de pr.

De werkzaamheden vragen ongeveer één dagdeel (3 à 4 uur) per maand.
We bieden een bescheiden honorarium.

Belangstellenden kunnen zich per email wenden tot C.J. Menken-Bekius, secretaris van het bestuur (corjabekius@gmail.com).