Bijbelse verhalen zijn in mijn visie als een diamant met vele verschillende facetten over geloven en het heilige. Het is aan ons om telkens weer te ontdekken wat dat met ons leven en geloof te maken heeft. De opleiding heeft mij de tools en handvaten gegeven om veel speelser en meer vanuit mijn gevoel en lichaam met het geloof bezig te zijn. En zij heeft mij geleerd om vanuit de geloofservaringen en het geheim te denken, dat de spelers in het spel kunnen ontdekken en waar ik als begeleider kan helpen om daar de ruimte voor te scheppen.

Birke Rapp, predikant in Papendrecht