Aan alle (oud-) deelnemers van de Opleiding tot professioneel Begeleider Bibliodrama en ieder die een Bibliodrama opleiding heeft voltooid.

Het Centrum voor Bibliodrama nodigt je van harte uit om deel te nemen aan de studiedag over Bibliodrama en Exegese, op maandag 11 november in de Regenboogkerk te Hilversum.