Basisliteratuur voor de opleiding

 

Agten, J., Herrebosch, E. e.a., Bibliodrama begeleiden, 2007

Agten, J., Bibliodrama Spelenderwijs met Kinderen. Leidraad met voorbeelden uit de praktijk, 2015

Andriessen, H., Derksen, N., Bibliodrama en pastoraat, 1985

Andriessen, H., Derksen, N., Nolet, M., Bibliodrama, Stem en tegenstem, 1995

Andriessen, H., Derksen, N., Nolet, M., Is hij nu in ons midden of niet? Ervaringen met bibliodrama, 1995

Andriessen, H., m.m.v. Derksen, N., Nolet, M., Over de rol in bibliodrama, 1996 (hier: download)

Andriessen, H., Nolet, M., Mijn leven staat steeds op het spel, 1996

Berg, B. van den, Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen, Een narratief ontwikkelingsgericht onderzoek, Gorinchem 2014

Bohlmeyer, E. e.a., De betekenis van levensverhalen, 2006

Derksen, N., Woon hier onder mijn woord. Bibliodrama en andere vormen van pastoraal groepswerk, 2003

Derksen, N., Mennen, C., Tscherner, S., Bibliodrama als pastoraat, Berne Media 2016

Hogerzeil, C. & Berg, B. van den, Verhalen in Beweging, 1996 (hier: download)

Parlevliet, L.-J. e.a. Het kind en de grote verhalen, 2013

Pitzele, P.A., Scripture Windows, Toward a practice of Bibliodrama, 1998

Welzen, H., Bibliodrama en Exegese, Serie teksten ten dienste van het leiden en spelen van bibliodrama, 1997 (hier: download)