Andries-Govaart pasfoto

Andries Govaart

 

Andries Govaart heeft zijn eigen bureau ‘viaVia’, tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding. Hij publiceert gebeden, overwegingen, liturgieën en liederen, onlangs in het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Speelt toneel, is opgeleid als Bibliodramabegeleider en is steeds opnieuw bezig bijbelverhalen en levensverhalen op creatieve wijze op elkaar te betrekken.

www.anderszins.eu

 

 

Cocky 2013

Cocky Fortuin - van der Spek

 

Cocky Fortuin-van der Spek is docent bibliodrama en verhalen vertellen bij Stichting de 7evende Hemel en gastdocent bibliodrama bij de Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing voor de Hogeschool Inholland. Daarnaast is zij zelfstandig adviseur en trainer op het gebied van visie- en identiteitsontwikkeling van scholen, leiderschap en spiritualiteit.

 

 

bas-vd-berg

Bas van den Berg

 

Bas van den Berg, is trainer en docent bibliodrama, spel en verhalen vertellen bij Stichting de 7evende hemel. Daarnaast onderzoeker, docent en trainer levensbeschouwelijke educatiebij de Marnix Academie in Utrecht, een opleiding voor leerkrachten basisonderwijs.

 

 

Clara Angenent

Clara Angenent

 

Clara Angenent is trainer en docente bibliodrama. Ze is theologe en een geestelijk verzorger die werkt vanuit contextueel perspectief. Vanuit deze achtergrond begeleidde ze jarenlang patiënten en hun naasten in het ziekenhuis waar ze werkzaam was, begeleidde daar moreel beraad voor artsen en verpleging en ging voor in vieringen en meditatie.