bibliodrama

Hier gedetailleerde informatie over

de opleiding voor deelnemers.

 

Wat is bibliodrama?

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal. Deze wisselwerking draagt bij aan de spirituele ontwikkeling van de deelnemers.

 

Wat biedt de opleiding?

Het Centrum voor Bibliodrama biedt een tweejarige opleiding, verdeeld in een algemeen basisjaar waarin deelnemers zich bekwamen in basisvaardigheden voor het ontwerpen en begeleiden van bibliodrama, en een vervolgjaar waarin deelnemers hun kennis, kunde en vaardigheden verdiepen al naar gelang de context waarbinnen en de doelgroep waaraan zij bibliodrama willen geven. Cursisten kunnen kiezen voor de doelgroepen 'jongeren', 'volwassenen' en 'ouderen'. De context kan variëren van
een gemeente of parochie tot school of instelling.

 

Het basisjaar

In het basisjaar komen de deelnemers vijf keer twee dagen bij elkaar (vrijdag en zaterdag) om zich te bekwamen in de basisvaardigheden bibliodrama op een kwalitatief goede wijze te kunnen ontwerpen, uitvoeren en begeleiden. In de tussenliggende maanden worden intervisiebijeenkomsten belegd van kleine groepjes deelnemers die zich theorie eigen maken over diverse aspecten van bibliodrama en spirituele ontwikkeling en die in tweede instantie praktijkervaringen delen, analyseren en interpreteren.

 

Het vervolgjaar

In het vervolgjaar komen de deelnemers één keer een tweedaagse bij elkaar en daarna nog drie of vier keer een dag (aantal dagen wordt in december 2017 definitief vastgesteld) met een tussentijd van twee maanden. In die bijeenkomsten is er aandacht voor specifieke vormen van bibliodrama, voor specifieke contexten van bibliodrama en voor specifieke wensen en behoeften van deelnemers om de bekwaamheid op een bepaald onderdeel te versterken. Het programma voor het tweede jaar wordt samen met betrokken deelnemers ontworpen en uitgevoerd.

 

Tweedaagsen en opdrachten

In iedere tweedaagse is er steeds een afwisseling van leren door doen en lijfelijk ervaren, én het reflecteren op de ambachtelijke en spirituele kanten van het ontwerpen, uitvoeren of begeleiden van een bibliodrama. En dat steeds gekoppeld aan een bepaalde groep in een bepaalde context.

 

Tussen iedere tweedaagse wordt gewerkt aan opdrachten om de ambachtelijke kant te versterken (bibliodrama ontwerpen), de begeleidingskant te versterken (bibliodrama uitvoeren in de leergroep en in een op te zetten oefengroep) en het duiden van ervaring in en door bibliodrama te versterken (spirituele reflectie, theologische reflectie).

 

Oefengroep

Na de eerste twee cursusblokjes formeren deelnemers een oefengroep in hun eigen werkomgeving en gaan zij kleine programma's bibliodrama met die groep ontwerpen, uitvoeren en evalueren. De ervaringen van de deelnemers in hun oefengroep worden zowel in de intervisiebijeenkomsten besproken als in de drie tweedaagse cursusblokjes die nog volgen in jaar één en de tweedaagse van het tweede jaar.

 

Literatuurstudie en colleges

Het dialogische en spelmatige leerproces gedurende de tweejarige opleiding wordt gevoed en verdiept door persoonlijke literatuurstudie, door minicolleges over voor bibliodrama relevante onderwerpen als 'leren', 'ervaren', 'verhalen', 'spelen', 'lectio divina', 'levenswijsheid' of 'duiden en verstaan'. De dialoog met de literatuur heeft zowel een plek in de persoonlijke studie, in de intervisiebijeenkomsten en in de bijeenkomsten met de gehele groep.

 

Hier meer gedetailleerde informatie over de opleiding voor deelnemers van de cursus 2018-2020